06-23735479 / 06-51889177

info@veenemanbak.nl

Vergoeding

U kunt in onze praktijk voor logopedische behandeling terecht mét en zonder verwijsbrief van een arts. Als u zonder verwijsbrief komt zal er eerst een screening gedaan worden. Als de logopedische hulpvraag dan duidelijk is kan er indien nodig nader onderzoek gedaan worden en gestart worden met de behandeling. Als uit de screening blijkt dat er nader onderzoek door een arts wenselijk is dan verwijzen wij u terug naar de huisarts. Voor preverbale logopedie geldt dat er altijd een verwijsbrief nodig is.

Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Mocht uw verzekering de directe toegankelijkheid niet vergoeden dan kunt u altijd een verwijsbrief vragen bij uw huisarts. U kunt in uw polisvoorwaarden vinden of uw verzekering een verwijsbrief eist of niet.

Logopedie wordt 100% vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Voor kinderen onder 18 jaar geldt er geen eigen risico.

De sessies die Karin Veeneman u geeft als Systemisch Energetisch Animal Assisted Coach worden niet door een zorgverzekeraar gedekt. Het tarief is 80 euro per uur.

 

 

Let op!! 

Om financiële en administratieve redenen hebben wij besloten om voor 2021 geen contract meer aan te gaan met de verzekeraars die vallen onder de concerns CZ en Caresq. Voor u als verzekerde kan onze keuze gevolgen hebben. Als u een natura- of een combinatiepolis heeft, vraagt de verzekeraar u om een deel van de behandeling zelf te betalen. Heeft u een (zuivere) restitutiepolis dan wordt het volledige, door ons gevraagde, tarief vergoed. Kijkt u goed na in uw polisvoorwaarden wat voor verzekering u heeft en bedenk wat voor u een passende polis is voor 2021, of de volgende jaren!

Een overzicht van verzekeraars die vallen onder bovengenoemde concerns volgt hieronder:

CZ:

  • CZ

  • OHRA

  • Nationale Nederlanden

  • PZP

  • Verdragspolis

Caresq:

  • Aevitae (EUCare)

  • Caresco

  • One Underwriting

Voor vragen kunt u ons altijd persoonlijk of per mail benaderen.

 

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!