06-23735479 / 06-51889177

info@veenemanbak.nl

Behandeling

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

We hebben ons in de afgelopen jaren toegelegd en gespecialiseerd in het behandelen van:

  • zuigelingen en kinderen met problemen met eten en/of drinken.
  • spraak- en/of taalproblemen bij (jonge) kinderen.
  • kinderen die klanken niet goed verwerven en als gevolg daarvan slecht verstaanbaar zijn voor hun familie, of de mensen daarbuiten.
  • logopedische behandeling van kinderen met het syndroom van Down.
  • kleuters die extra hulp nodig hebben bij het verwerven van de leesvoorwaarden.
  • kinderen in de leeftijd van 6 – 8 jaar die problemen hebben met de klank- tekenkoppeling.
  • kinderen ouder dan 8 jaar die problemen hebben bij het goed leren lezen en spellen. De hulp die hierbij gegeven wordt, is vanuit het luisteren naar de manier waarop woorden worden uitgesproken, hoe woorden uit klanken zijn opgebouwd (het fonologische systeem) en hoe daar spellingregels aan gekoppeld kunnen worden.

 

Onze praktijk is kwaliteitsgeregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast is onze praktijk DTL-proof wat betekent dat wij ook via de Directe Toegankelijkheid Logopedie mogen behandelen. Dat houdt in dat u in sommige gevallen geen verwijzing nodig heeft om u of uw kind aan te melden bij onze praktijik. Niet alle verzekeraars vergoeden behandelingen via DTL. Het is daarom raadzaam om dit na te kijken in uw polis.